2011 Special Permit Summaries
2011 Combined Game Harvest & Special Permits
Other Information
 

Elk Special Permits

District 8 Totals

District Antlerless
Harvest
Antlered
Harvest
Total
Harvest
1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
Totals 412 232 644 22 14 11 11 54 120

District 8 by GMU

GMU Antlerless
Harvest
Antlered
Harvest
Total
Harvest
1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6+ Point
328 - NANEUM - PMU: 32 8 2 10 0 0 0 0 0 2
329 - QUILOMENE - PMU: 32 5 1 6 0 1 0 0 0 0
330 - WEST BAR - PMU: 32 6 0 6 0 0 0 0 0 0
334 - ELLENSBURG - PMU: 32 5 0 5 0 0 0 0 0 0
335 - TEANAWAY - PMU: 32 14 6 20 0 0 0 1 0 5
336 - TANEUM - PMU: 33 40 24 64 0 3 0 1 3 17
340 - MANASTASH - PMU: 33 67 24 91 1 1 2 2 6 12
342 - UMTANUM - PMU: 33 70 8 78 1 0 1 1 1 4
346 - LITTLE NACHES - PMU: 33 46 49 95 10 3 3 3 12 18
352 - NILE - PMU: 35 1 17 18 0 0 0 0 7 10
356 - BUMPING - PMU: 35 2 23 25 0 0 3 2 6 12
360 - BETHEL - PMU: 35 3 28 31 4 4 1 1 5 13
364 - RIMROCK - PMU: 36 26 34 60 6 1 1 0 9 17
368 - COWICHE - PMU: 36 117 12 129 0 1 0 0 3 8
371 - ALKALI - PMU: 34 2 4 6 0 0 0 0 2 2
 
 
ELK GENERAL
District Lookup
Totals by District
Totals by District & GMU
GMU Totals by District
 
PMU Lookup
Totals by PMU
Totals by PMU & GMU
GMU Totals by PMU
 
ELK SPECIAL PERMITS
District Lookup
Totals by District & GMU
GMU Totals by District
 
PMU Lookup
Totals by PMU & GMU
GMU Totals by PMU
 
ELK COMBINED
General & Special Permits
Totals by District & GMU
Totals by PMU & GMU
 
ELK INDIVIDUAL
Totals by Hunt Name & Number