Body of Water: Lake Kapowsin

Site Name  Common Name County 
Kapowsin Kapowsin Pierce