Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần trở lại với Washington từ ngày 10-11 Tháng Sáu, với các thay đổi quan trọng

News release (Tiếng Việt)

OLYMPIA – Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần của Washington – sự kiện hàng năm khi những người câu cá trên khắp tiểu bang có thể câu cá mà không cần giấy phép – sẽ có một hình ảnh mới mẻ vào năm 2023.

Trong các năm trước đây, gần như bất kỳ loài cá hay động vật có vỏ nào được đánh bắt để thu hoạch đều có thể thu hoạch mà không cần giấy phép trong suốt sự kiện Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần. Bắt đầu năm nay, bất kỳ loài cá nào cũng cần phải có một thẻ ghi đánh bắt (bao gồm cá tầm, cá hồi, cá hồi vân và cá bơn lưỡi ngựa) và tất cả các loài động vật có vỏ sẽ vẫn yêu cầu giấy phép trong sự kiện Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần. Tất cả các loài khác được đánh bắt để thu hoạch có thể vẫn thu hoạch mà không cần giấy phép.

Một số cơ hội câu cá hiện có trên khắp Washington trong sự kiện Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần bao gồm:

Những người câu cá hãy nhớ kiểm tra các quy định câu cá hiện hành có hiệu lực đến cuối Tháng Sáu trước khi chạm nước để câu cá, cũng như mọi luật lệ khẩn cấp hiện hành. Ngay cả đối với các loài không cần phải có giấy phép trong sự kiện Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần, các luật lệ khác như mùa, hạn chế kích cỡ và giới hạn ngày và việc đóng cửa khu vực vẫn còn hiệu lực.

Sự thay đổi về luật lệ Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần đã được Ủy Ban Cá và Động Vật Hoang Dã Washington (Washington Fish and Wildlife Commission) nhất trí thông qua vào Tháng Bảy 2022 để giải quyết các quan ngại về việc thu hoạch bất hợp pháp hoặc không kiểm đếm, đồng thời tăng cường bảo tồn các quần thể cá và động vật có vỏ nhạy cảm.

“Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần không thể được ‘miễn phí’ như trước đây,” theo lời phát biểu của ông Kirt Hughes, giám đốc Phòng Quản Lý Cá với Sở Cá và Động Vật Hoang Dã Washington (WDFW). “Sự kiện này vẫn là một cơ hội thú vị để được ở trên mặt nước và tận hưởng lần câu cá đầu tiên hoặc lần đầu tiên sau một thời gian dài, mà không cần phải mua giấy phép trước. Quan trọng nhất là chúng ta phải cân bằng giữa cơ hội với bảo tồn, và Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần đang đưa ra những khó khăn đối với các loài nhất định.”

Lượng người tham gia tăng đột biến trong suốt sự kiện Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần ở những năm trước đây đã gây áp lực quá mức trên các bãi biển nhất định có loài động vật có vỏ, dẫn đến một số bãi biển đóng cửa theo mùa sớm hơn dự kiến. Việc thu hoạch trên các bãi biển không mở cửa để đánh bắt động vật có vỏ cũng đã xảy ra, cùng với những quan ngại về tình trạng đông đúc, bãi đậu xe và hành động xâm phạm.

Ngoài ra, trong khi những người câu cá vẫn được yêu cầu ghi lại số lượng đánh bắt của họ trên các thẻ ghi đánh bắt có liên quan về sự kiện Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần, một số người sẽ thu hoạch các loài như cá hồi hoặc cá bơn lưỡi ngựa mà không có thẻ ghi đánh bắt, dẫn đến báo cáo đánh bắt không đúng và gây khó khăn cho việc thực thi.

Do đây là năm đầu tiên áp dụng các quy định mới, việc thực thi sẽ tập trung chủ yếu vào giáo dục công chúng về các thay đổi trong giấy phép, nhưng những người câu cá vẫn có thể phải đối mặt với các hình phạt hình sự về thu hoạch bất hợp pháp.

Việc thu hoạch các loài cần phải có thẻ ghi đánh bắt và động vật có vỏ vẫn được cho phép vào ngày 10-11 Tháng Sáu với giấy phép hợp lệ áp dụng cho nghề đánh bắt.

Những người câu cá không có giấy phép đang tham gia sự kiện Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần có thể vẫn tham gia và giành giải thưởng 2023 Trout Fishing Derby của sở và đổi thẻ đánh bắt cá hồi vào cuối tuần. Rất nhiều giải thưởng vẫn còn trên những con cá gắn thẻ được thả trong các hồ ở khắp nơi trong tiểu bang.  

Vào sự kiện Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần, cũng không cần phải có:

  • Thẻ Ra Vào Bằng Xe Cộ (kèm với giấy phép câu cá)
  • Thẻ Discover Pass sẽ không cần phải có đối với các vùng đất của Sở Cá và Động Vật Hoang Dã Washington (WDFW), DNR hoặc Công Viên Tiểu Bang Washington trong sự kiện Câu Cá Miễn Phí Cuối Tuần, để ghi nhận Ngày Toàn Quốc Hoạt Động Ngoài Trời vào ngày 10 Tháng Sáu và Ngày Câu Cá Miễn Phí vào ngày 11 Tháng Sáu.
  • Xác Nhận Hai Cột

Ngoài các luật lệ vĩnh viễn và luật lệ khẩn cấp hiện có trực tuyến, ứng dụng Fish Washington miễn phí -- hiện có trên Google Play, App store của Apple và tại trang web của Sở Cá và Động Vật Hoang Dã Washington (WDFW) -- được thiết kế để truyền tải các quy định mới nhất về câu cá đối với mọi hồ, sông, suối và vùng biển trong tiểu bang. 

Sở Cá và Động Vật Hoang Dã Washington hoạt động để bảo tồn, bảo vệ và duy trì cá, động vật hoang dã và hệ sinh thái, đồng thời cung cấp các cơ hội về cá, động vật hoang dã và thương mại và giải trí bền vững.

Request this information in an alternative format or language at wdfw.wa.gov/accessibility/requests-accommodation, 833-885-1012, TTY (711), or CivilRightsTeam@dfw.wa.gov.